Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva