Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za KS Kočevska Reka (PUP3) v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva