Dolgoročni plan Občine Kočevje za obdobje 1986–2000

Predpisi, na katere predpis vpliva