Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5

Predpisi, na katere predpis vpliva