Odlok o zazidalnem načrtu za območje urejanja Trata II (P5/S16) – 1. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva