Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevsko Polje (PUP2) v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva