Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, I.faza, cona 2 - nova osnovna šola

Predpisi, na katere predpis vpliva