Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Mestni Log-Dolga vas, 1. faza, cona 2 - nova osnovna šola

Predpisi, na katere predpis vpliva