Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Kočevski Rog (PUP1) v Občini Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva