Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log - Dolga vas II. faza

Predpisi, na katere predpis vpliva