Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. *42/2 k.o. 1604 Spodnji log

10. 6. 2024 39
10. 6. 2024
Namere, odločbe, pobude
01.07.2024 do 00:00
4781-0027/2024
10.06.2024
Renata Vidmar