Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen gradnje oziroma drug poseg v prostor

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov