Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov