Vloga za spremembo namenske rabe prostora

Oddaj vlogo

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov