Vloga za izdajo lokacijske informacije za namen pravnega posla

Oddaj vlogo

Ne
Povezava

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov