Vloga za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku