Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc.št. 917/7 k.o. 1577 Kočevje

23. 5. 2024 83
23. 5. 2024
Namere, odločbe, pobude
12.06.2024 do 00:00
4781-0024/2024
23.05.2024
Renata Vidmar