Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 2497/188 k.o. 1577 Kočevje

20. 3. 2024 97
20. 3. 2024
Namere, odločbe, pobude
10.04.2024 do 00:00
4781-0025/2023
20.03.2024