Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 188/21 in 188/22 (obe) k.o. 1578 Željne

14. 2. 2024 79
14. 2. 2024
Namere, odločbe, pobude
05.03.2024 do 00:00
4781-0008/2024
14.02.2024