Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 2633/1 in 2288/4 (obe) k.o. 1581 Livold

14. 2. 2024 90
14. 2. 2024
Namere, odločbe, pobude
05.03.2024 do 00:00
4781-0037/2023
14.02.2024