Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 1913/17 k.o. 1592 Štalcerji

5. 9. 2023 119
5. 9. 2023
Namere, odločbe, pobude
25.09.2023 do 00:00
4781-0005/2021
05.09.2023
Renata Vidmar