Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parc. št. 906/5 k.o. 1577 Kočevje

1. 3. 2023 112
1. 3. 2023
Namere, odločbe, pobude
21.03.2023 do 00:00
4781-0047/2022
01.03.2023
Renata Vidmar