Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št.938/14 in 938/15 (obe) k.o. 0603 Dole

28. 9. 2021 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 75
28. 9. 2021
Namere, odločbe, pobude
18.10.2021 do 00:00
4781-0057/2021
28.09.2021
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si