Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 144/2 k.o. 1576 Mahovnik

17. 6. 2020 Renata V. 85
17. 6. 2020
Namere in odločbe
02.07.2020 ob 00:00
478-0117/2019/7
16.06.2020
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si