Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 5517 in 5373/1 (obe) k.o. 1605 Rajndol

21. 5. 2020 Renata V. 24