Namera za prodajo nepremičnine parc. št. 838/4 k.o. 1575 Stara Cerkev po metodi neposredne pogodbe

7. 1. 2020 Renata V. 145