Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o nakupu nepremičnin s parc. št. 728/5, 728/6, 728/7, 728/9 in 729/1 (vse) k.o. 1578 Željne

15. 11. 2019 Renata V. 419