OPPN KV-4-OPPNc Gospodarska cona Kočevje 2020 (GCK20)

5. 5. 2023 367

Povezava do predpisa