POMOČ PRI PLAČILU POLOŽNIC TEKOČIH OBVEZNOSTI ZA OBČANE OBČINE KOČEVJE, KI SO SE ZNAŠLI V SOCIALNI STISKI V LETU 2023

20. 1. 2023 300