Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kočevje - NPB (Uradni list RS, št. 60/16, 52/20)

Predpisi, na katere predpis vpliva