Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva