Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje

Predpisi, na katere predpis vpliva