Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2020

Predpisi, na katere predpis vpliva