4. redna seja

28. 1. 2019 720
Seja je potekala dne 05.02.2019 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT« ZAPIRANJE ODLAGALIŠČA ODPADKOV«
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MESTNIH IN PRIMESTNIH CEST«
Klikni tukaj za prikaz prilog
INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT« IZGRADNJA PODJETNIŠKEGA INKUBATORJA KOČEVJE«
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG LETNEGA PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KOČEVJE ZA LETO 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2018
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI KOČEVJE – SKRAJŠANI POSTOPEK
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI KOČEVJE ZA LETO 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE ČLANOV STATUTARNO – PRAVNE KOMISIJE
Klikni tukaj za prikaz prilog
DELNO POVRAČILO STROŠKOV ORGANIZATORJU VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE 2018 - MOJA KOČEVSKA, LISTA DR. VLADIMIRJA PREBILIČA
Klikni tukaj za prikaz prilog
VLOŽENI AMANDMAJI K PRORAČUNU 2019
Klikni tukaj za prikaz prilog
VLOŽENI AMANDMAJI K PRORAČUNU 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2019 (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu Občine Kočevje za leto 2020 (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Kočevje (Uradni list Republike Slovenije št. 10/2019 )
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 05.02.2019
Začetek veljavnosti: 16.02.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Takse