Rebalans proračuna za leto 2019 št. 2 (Ur. list RS 59/2019)

Predpisi, na katere predpis vpliva