Odlok o spremembi odloka o statusnem preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o., družbo za komunalno dejavnost

Predpisi, na katere predpis vpliva