Javni poziv za izbiro predstavnika zainteresirane javnosti za področje kulture v svet Javnega zavoda za turizem in kulturo

20. 11. 2023 47
20. 11. 2023
Objave in pozivi
27.11.2023 do 10:00
014-0013/2023
20.11.2023
Nina Sambolec
018938244