Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Kočevje za leto 2023

9. 1. 2023 861
9. 1. 2023
Javni razpisi in javni natečaji
13.10.2023 do 00:00
3.000,00 EUR
3541-0001/2023
09.01.2023
IRENA KALČIČ
01/89-38-239