Obnova objekta na Ljubljanski cesti 7

1450
1.443.360,00 EUR
Kohezijski sklad
172.296,90 EUR
Zaključeno
Ljubljanska cesta 7, 1330 Kočevje
Marec 2022
Marec 2023

Podatki o financiranju