Prenova stavbe na Roški cesti 20 v Kočevju (Zdravstveni center Kočevje)

1932
3.574.566,36 EUR
Kohezijski sklad, Lastni projekti, Proračun RS
1.950.268,37 EUR
V teku
Roška cesta 20, 1330 Kočevje
2021
30. 8. 2023

Podatki o financiranju