13. redna seja

16. 9. 2020 660
Seja je potekala dne 24.09.2020 ob 18.00
VABILO
Klikni tukaj za prikaz prilog
LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO OBČINE KOČEVJE (2020 - 2024)
Klikni tukaj za prikaz prilog
NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT " VZPOSTAVITEV USTREZNIH POGOJEV ZA AKTIVNO UDELEŽBO IN NASTANITVE RANLJIVIH SKUPIN"
Klikni tukaj za prikaz prilog
ODLOK O DOPOLNITVI ODLOKA O UREDITVI MIRUJOČEGA PROMETA NA OBMOČJU OBČINE KOČEVJE - SKRAJŠANI POSTOPEK
Klikni tukaj za prikaz prilog
PREDLOG POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA OBČINE KOČEVJE - PRVA OBRAVNAVA
Klikni tukaj za prikaz prilog
PRIZNANJA, NAGRADE IN PLAKETE OBČINE KOČEVJE ZA LETO 2020
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE TREH ČLANOV - PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJA V SVET ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER
Klikni tukaj za prikaz prilog
IMENOVANJE DODATNEGA ČLANA - PREDSTAVNIKA USTANOVITELJA V SVET ZAVODA PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Lokalni program za mladino Občine Kočevje (2020-2024)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Občinska spletna stran (07.08.2020)
Datum sprejetja: 24.09.2020
Začetek veljavnosti: 24.09.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2024
Tip objave: Drugo
Vsebina: Strategije, plani in načrti
Rebalans proračuna za leto 2020 št. 2
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 24.09.2020
Začetek veljavnosti: 26.10.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o dopolnitvi Odloka o ureditvi mirujočega prometa na območju Občine Kočevje
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradni list Republike Slovenije
Datum sprejetja: 24.09.2020
Začetek veljavnosti: 26.09.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ulice, ceste, trgi