Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 707/4 k.o. 1578 Željne

14. 2. 2024 71
14. 2. 2024
Namere, odločbe, pobude
05.03.2024 do 00:00
4781-0006/2023
14.02.2024