Namera za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji zemljišč v najem del parc. št. 692/8, 692/6 (vse) k.o. Kočevje

14. 11. 2023 61
14. 11. 2023
Namere, odločbe, pobude
05.12.2023 do 00:00
Nina Škufca Turk