Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 782/19 k.o. 1577 Kočevje

3. 11. 2023 98
3. 11. 2023
Namere, odločbe, pobude
23.11.2023 do 00:00
4781-0024/2023
03.11.2023
Renata Vidmar