Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 308/1 k.o. 1578 Željne

3. 11. 2023 67
3. 11. 2023
Namere, odločbe, pobude
23.11.2023 do 00:00
4781-0030/2023
03.11.2023
Renata Vidmar