Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 88/45 k.o. 1570 Stari Log

15. 9. 2023 85
15. 9. 2023
Namere, odločbe, pobude
05.10.2023 do 00:00
4781-0031/2022
15.09.2023
Renata Vidmar