Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1027/10, skupaj s stavbo št. 1188 in parc. št. 1033/2 (obe) k.o. 1575 Stara Cerkev

15. 9. 2023 138
15. 9. 2023
Namere, odločbe, pobude
05.10.2023 do 00:00
4780-0007/2023
15.09.2023
Renata Vidmar