POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA ZAKONODAJNO REFERENDUMSKO VPRAŠANJE O ZAKONU O SPREMEMBAH ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE

3. 11. 2022 77
3. 11. 2022
Objave in pozivi
25.11.2022 do 00:00
426-0001/2022-87
SONJA MOVRIN
01 89 38 223