Javni poziv za vložitev predlogov za imenovanje nadomestnega člana Posebne občinske volilne komisije, pripadnika romske skupnosti

20. 9. 2022 Saša V. V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 49
20. 9. 2022
Objave in pozivi
26.09.2022 do 00:00
Saša Vidmar Vesel
sasa.vidmar-vesel@kocevje.si