Namera za sklenitev neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin parc. št. 1350/1, *71/1 in *73 (vse) k.o. 1569 Polom

19. 9. 2022 Renata V. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica) 46
19. 9. 2022
Namere, odločbe, pobude
10.10.2022 do 00:00
4781-0029/2022
19.09.2022
Renata Vidmar
renata.vidmar@kocevje.si